Våra Åsenfår, en utrotningshotad art av allmogefår, har vi främst för att hålla gården fri från sly och gräs samt för en liten uppfödning. Vi använder deras ull till olika tovade ullprodukter. Vi slaktar baggarna och bereder deras skinn.

Baggarna var för nära släkt med våra tackor så de gick till slakt och vi har berett deras skinn.